روان شناسی سیاسی منتشر شد

به گزارش وبلاگ ابتکار سبز، کتاب روان شناسی سیاسی با ترجمه محمدرضا جلالی و محمد سعدی در 24 فصل از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

روان شناسی سیاسی منتشر شد

فصل های این کتاب که به وسیلۀ متفکران برجسته در حوزه های سیاست و روان شناسی اجتماعی نوشته شده اند، دربرگیرندۀ تاریخ روان شناسی سیاسی، شخصیت رهبران سیاسی و پیروان، رسانه های جمعی و ادراک نامزدها، ایدئولوژی و افکار عمومی، چالش های تصمیم گیری، پیش داوری، تنوع و تعارض اجتماعی، و خشونت و تغییر سیاسی است.

در این کتاب، نظریه های روان شناختی و جامعه شناختی، به نحوی موجز مورد اشاره قرار گرفته و از میان گرایش های روان شناختی، مبحث شخصیت، توجه بیشتری را به خود معطوف ساخته است. در جای جای این کتاب شخصیت های سیاسی همراه با مباحثی نظیر نگرش ها و ایدئولوژی های سیاسی، رفتار انتخاباتی، خشونت و سلطۀ اجتماعی و سیاسی و فرایندها و تعارض های میان فردی و میان گروهی سیاسی، انگیزش و یادگیری و احساس و ادراک سیاسی مورد بحث نقادانه قرار گرفته اند.

مترجم کتاب روان شناسی سیاسی تأکید می نماید که محرک اولیۀ نگاش این کتاب، کتاب معروف شخصیت اقتدارگرای آدورنو و همکاران است که بازنماگر تفکر تلفیقی مارکسیستی و فرویدی فعالان نحلۀ فرانکفورت یعنی همان دغدغه های معطوف به اقتدارگرایی، فاشیسم و تحلیل روان شناختی فراشدهای خشونتی است.

جلالی در مقدمه مبسوطی که بر این کتاب نوشته یادآور می گردد که هر فصل، مقاله ای کاملاً تخصصی است که متناسب با حیطه های موضوعی مرتبط مختلف از سوی متخصصانِ پژوهشگر و صاحب نظر آن موضوع نگاشته شده است. رویکرد غالب فصل ها پژوهشی است و به کتاب ساختار و قالبی پژوهشی می دهد. طرح مباحث که بسط بسیار نیز دارند درجهت این سازمان و رویکرد پژوهشی به رشتۀ تحریر درآمده است؛ درعین حال که قدرت نظری مؤلفان و فهم و دریافت عمیق آنان از دانش سیاسی و اجتماعی و فلسفی و حتی روان شناسی، به جز استثنائاتی، غیرقابل کتمان است. همین دو ویژگی برجستۀ پژوهشی و نظری همراه با بکر و بدیع بودن مضامین و تازگی پردازش آن ها، کتاب را به اثری ارزشمند برای عالمان سیاسی و اجتماعی و روان شناسی و به ویژه به دلیل پرداخت های نومایۀ وسیع پژوهشی، به کتابی درسی برای مخاطبان دانشجو و انگیزه مند پژوهش در این زمینۀ میان رشته ای تبدیل نموده است.

شخصیت و سیاست، آنالیز تجربی پیامدهای تأثیرگذار برنامه های خبری تلویزیون، مقایسۀ تحلیل های عقلانی و روان شناختی انتخاب سیاسی، نقش کلیشه سازی در توجیه سیستم و ایجاد هشیاری کاذب، سازمان اجتماعی برای فراوری و شکل گیری شرارت، روان شناسی تروریسم سیاسی، و تحلیل هویت جمعی سیاسی شده از دیدگاه روان شناسی اجتماعی.

عناوین بعضی از فصل های کتاب روان شناسی سیاسی است. این کتاب همچنین یک تکمله با عنوان چگونه یک مقالۀ پژوهشی در روان شناسی اجتماعی را بخوانیم و نمایه دارد.

کتاب روان شناسی سیاسی در 1004 صفحه و با قیمت 75هزار تومان وارد بازار نشر شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "روان شناسی سیاسی منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روان شناسی سیاسی منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید