جزئیات اولیه بودجه 99 زیر ذره بین

به گزارش وبلاگ ابتکار سبز، خبرنگاران: پازل بودجه 99 در حال تکمیل است. پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفت در بودجه سال آینده را گفت، خبرها از تکمیل دیگر قطعات پازل حکایت دارد.

جزئیات اولیه بودجه 99 زیر ذره بین

به گزارش وبلاگ ابتکار سبز پیشنهادهای اولیه حاکی از این است که اعتبارات هزینه ای بودجه 99، همچون ارقام نسخه اصلاح شده بودجه سال جاری باشد. در نتیجه می توان گفت دولت در نظر گرفته تا با 310 هزار میلیارد تومان به اداره دستگاه های اجرایی و عمومی بپردازد. البته طبق اعلام قبلی، در سال آینده 15 درصد به حقوق کارمندان افزوده می شود؛ در نتیجه دولت تصمیم به حذف بخشی از هزینه های عمومی گرفته تا افزایش حقوق کارکنان محقق شود. همچنین در سمت منابع، برخی حدس ها نشان می دهد دولت پیش بینی کرده حدود 160 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست آورد. در مورد درآمدهای نفتی نیز محمدباقر نوبخت، رقم پیش بینی شده را 10 تا 12 میلیارد دلار اظهار داشت. هر چند هنوز تصمیم نهایی درباره فروش نفت در سال 99 گرفته نشده؛ اما مساله مهم تر نرخ تسعیر بودجه است که تصمیم گیری در مورد آن نیز در دولت به نتیجه نرسیده و به شورای عالی هماهنگی مالی پاس داده شده است. گفته می شود نرخ تسعیر دلار 4200 و صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 99 از دیگر سیاست ها در سال آینده است.

دیروز جلسه شورای عالی هماهنگی مالی سران سه قوه با موضوع معین مختصات بودجه 99 برگزار شد. قرائت رسمی از جلسه مذکور، حاکی از این است که منابع درآمدی و مصارف هزینه ای و تاثیرات اصلاحات ساختاری بر بودجه سال 1399، مورد بحث و مصاحبه اعضا قرار گرفت. پیگیری های دنیای اقتصاد نشان می دهد که جلسه شورای عالی هماهنگی مالی باید در مورد دو موضوع به خصوص تصمیم گیری کند: نرخ تسعیر ارز بودجه و میزان صادرات نفتی.

اعداد کلان بودجه عمومی

سازمان برنامه و بودجه در طول ماه های اخیر بارها اظهار داشت که بودجه جاری از درآمدهای نفتی مستقل خواهد شد. در حقیقت اداره کشور در قالب هزینه دستگاه های دولتی و عمومی(حقوق و سایر هزینه ها) صرفا باید از محل مالیات و اوراق مالی تامین شود. برخی منابع خبر می دهند که میزان اعتبارات هزینه ای در سال 99، در همان حد نسخه اصلاحی بودجه 98 خواهد بود؛ یعنی در حدود 310 هزار میلیارد تومان. با این اوصاف به رغم قطع شدن بودجه از نفت، هزینه های جاری در مجموع ثابت خواهد ماند. پیش تر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که حقوق کارکنان دولت به طور میانگین 15 درصد افزایش خواهد یافت. پس با ثابت ماندن کل هزینه های جاری باید بسیاری از هزینه های عمومی دیگر در سال آینده حذف شود تا دولت توان افزایش 15 درصدی حقوق ها را داشته باشد. همچنین پیگیری ها نشان می دهد که میزان مصارف بودجه در مجموع در حدود 420 هزار میلیارد تومان بسته خواهد شد؛ یعنی نسبت به نسخه اصلاحی بودجه 98، بودجه دچار انبساط شده است. مصارف بودجه اصلاحی سال جاری در حدود 386 هزار میلیارد تومان تنظیم شده بود. در نتیجه یک انبساط حدودا 8 درصدی در بودجه سال آینده پیشنهاد شده است. در سمت مصارف، فارغ از هزینه های جاری، بودجه عمرانی و اوراق مالی نیز سهمی در حدود 110 هزار میلیارد تومان خواهند داشت که هنوز معین نیست سهم کدام بخش بیشتر است. در سمت منابع، درآمدهای مالیاتی در حدود 160 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این حالت، با توجه به اینکه نفت به بودجه جاری تعلق نمی گیرد، باید انتظار داشت که مجموع درآمدهای دولت(از جمله درآمدهای مالیاتی) و اوراق مالی، به جبران هزینه های جاری بپردازد. با این حساب، فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه های جاری در حدود 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در مورد درآمدهای نفتی اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت که همانند نسخه اصلاحی بودجه سال جاری، درآمدهای نفتی در حدود 10 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود. اما اینکه نرخ تسعیر بودجه چه عددی باشد، به نظر می رسد هیات دولت به جمع بندی نرسیده و این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شده است. البته اخیرا نوبخت خبر داد که به دستور رئیس دولت، اعطای دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. با این اوصاف، حدس زدن نرخ تسعیر بودجه نمی تواند کار سختی باشد، چرا که اگر قرار بر تداوم دلار 4200 است، عملا منبع مضاعف قابل توجهی نمی ماند که با نرخ دیگری تسعیر شود و نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال، در حدود 4200 تومان خواهد بود. درحالی که در برنامه اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه در نظر داشت تا درآمدهای نفتی را تماما به طرح های عمرانی اختصاص دهد، اما به نظر این پیشنهاد با موافقت رئیس دولت همراه نشده است. در واقع عملا، منبع خاصی به بودجه عمرانی سال آینده از محل درآمدهای نفتی تعلق نخواهد گرفت. البته در مورد میزان درآمدهای نفتی و صادرات نفت نیز به نظر هنوز جمع بندی نهایی انجام نشده است و مساله میزان فروش روزانه نفت نیز به جلسه شورای عالی هماهنگی مالی محول شده است.

تفاوت یارانه ای با سال 98

روز گذشته یک خبرگزاری برخی جزئیات درآمدهای تبصره 14 لایحه بودجه 99 را منتشر کرد. پیش تر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داده بود که برای سال آینده حدود 302 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار پیش بینی شده است که 186 هزار میلیارد تومان آن به صورت نقدی و غیرنقدی میان خانواده ها توزیع می شود. جدول پیشنهادی منابع ناشی از هدفمندسازی یارانه ها در لایحه بودجه 99 که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده است، دو تفاوت عمده با قانون بودجه 98 دارد. تفاوت نخست در مبلغ کل درآمدهای پیش بینی شده است که در حدود 2 برابر سال جاری است. در قانون بودجه 98، ذیل تبصره 14 درآمدهای هدفمندی یارانه ها 7/ 140 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درحالی که این رقم برای بودجه سال 99 به 302 هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ یعنی 114 درصد رشد. تفاوت دوم در اضافه شدن دو سرفصل جدید به منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها است: صادرات گاز و خوراک و میعانات گازی پتروشیمی ها. این دو سرفصل، در سال گذشته جایی در تبصره 14 نداشته و منابعی از این دو محل به هدفمندی یارانه ها اختصاص نمی یافت. نکته دیگر اینکه بیشترین افزایش در منابع، از نظر نسبی متعلق به منابع حاصل از فروش آب به میزان 172 درصد رشد است. از نظر مبلغی، بیشترین افزایش در فروش داخلی فرآورده های نفتی و صادرات فرآورده های نفتی دیده می شود که بیش از هر چیز، نشات گرفته از افزایش نرخ بنزین است. دولت پیش بینی کرده که نسبت به سال جاری، در حدود 5/ 40 هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی درآمد بیشتری حاصل کند. با توجه به اینکه طبق اعلام دولت منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین، در حدود 31 هزار میلیارد تومان بوده، مازاد منابع در نظر گرفته شده برای بودجه 99، احتمالا از تغییر قیمت دیگر فرآورده های نفتی حاصل خواهد شد. همچنین دولت از محل صادرات فرآورده های نفتی نیز نسبت به سال جاری در حدود 5/ 38 هزار میلیارد تومان منابع بیشتری به دست می آورد. اکثر این درآمد جدید در هدفمندی یارانه ها، از صادرات بنزین حاصل می شود. با گران شدن بنزین در اواخر آبان ماه، پیش بینی شده که دولت در حدود 3 میلیارد دلار در سال، بتواند مازاد بنزین تولیدی را صادر کند. از این رو، می توان گفت که دولت، احتمالا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بنزین را با نرخ نزدیک به نیما تبدیل به ریال کند.

منبع: اقتصادنیوز

به "جزئیات اولیه بودجه 99 زیر ذره بین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات اولیه بودجه 99 زیر ذره بین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید